Texelkaart met slaapplaatsen

Een website waarop elke Texelse logiesverstrekker staat, per adres en met het daadwerkelijke aantal recreatieve verhuurde bedden. Dit is de strekking van een motie naar aanleiding van het Toeristisch Toekomstplan. Daarop heeft het college recent een online Texelkaart gepubliceerd. Op deze kaart zijn alle slaapplaatsen op Texel te zien die volgens de normtelling toegestaan zijn, en alle adressen die als logies met ontbijtadres of als tweede woning geregistreerd zijn.

Geregistreerde en genormeerde slaapplaatsen

Op de kaart zijn enerzijds alle slaapplaatsen volgens de normtelling weergegeven met een blauwe pin. Aanklikken van de blauwe pin toont het aantal slaapplaatsen. Dit is het aantal slaapplaatsen dat in het bestemmingsplan staat voor het betreffende adres. Het is echter een normtelling. Meer informatie over hoe de normtelling werkt, staat bij de Veelgestelde vragen.

Anderzijds worden ook de aangemelde logies met ontbijtadressen en tweede woningen op de kaart aangegeven, met een oranje bed. Dit zijn de slaapplaatsen die zijn aangemeld naar aanleiding van de slaapplaatsenregistratie in woningen die de gemeente vorig jaar uitvoerde.
Let op: ook hier geldt dat dit de geregistreerde slaapplaatsen zijn, niet alle registraties zijn ook actief verhurend.

Peildatum

De slaapplaatsen op de online kaart hebben een peildatum. Eens per kwartaal wordt de kaart geactualiseerd, zodat de wijzigingen in geregistreerde slaapplaatsen van adressen die logies met ontbijt aanbieden of tweede woningen ook zichtbaar zijn.

Registratieplicht

Verhuurt u uw woning (of een deel daarvan) aan toeristen? Dan moet u uw woning registreren. Dit hoeft u maar 1x te doen en is gratis. Het registratienummer vermeldt u bij elke advertentie of publicatie. Zie Toeristische verhuur van woningen.

Achtergrond

De online Texelkaart komt voort uit een motie van GroenLinks, CDA en D66, met steun van Texels Belang. Zij wilden dat uitgezocht zou worden op welke manier een website ontwikkeld zou kunnen worden die voor iedereen raadpleegbaar is. En waarbij van elke Texelse logiesverstrekker, per adres, het daadwerkelijke aantal recreatieve bedden inzichtelijk en raadpleegbaar is.

Het college heeft hier uitvoer aan gegeven (zie de raadsinformatiebrief van 19 juni 2023 op texel.bestuurlijkeinformatie.nl en de raadsinformatiebrief van 31 oktober 2022 op texel.bestuurlijkeinformatie.nl).

Veelgestelde vragen over de Texelkaart met slaapplaatsen

Een genormeerde slaapplaats is een maatgevend gemiddelde voor de bezetting van recreatieve verblijfsaccommodaties. Voor de onderverdeling in categorieën, zie de tabellen onder ‘Wat voor normen gelden er per type accommodatie?’.

De aanname bij de al jarenlang gehanteerde normtelling is dat gemiddeld gesproken per accommodatie niet alle bedden elke nacht bezet zijn. Soms meer dan de norm, soms minder dan de norm. Het maatgevend gemiddelde zal dus niet vaak overschreden worden, maar het is niet verboden. De begrenzing zit in de oppervlaktematen van de accommodatie en het vastgelegde aantal bedden per hectare.

Type accommodatieNormtelling slaapplaatsen
Hotel2 recreatieve slaapplaatsen per hotelkamer
Recreatieappartement5 recreatieve slaapplaatsen per recreatieappartement
Groepsverblijfaantal recreatieve slaapplaatsen is exact vastgelegd in het bestemmingsplan (hier geen norm maar een exact aantal)
Camper, caravan, tent3 recreatieve slaapplaatsen per camper, caravan of tent  
Stacaravan4 recreatieve slaapplaatsen per stacaravan van max 50m2
Blokhut3 recreatieve slaapplaatsen per blokhut van max 35 m2
Zomerhuis5 recreatieve slaapplaatsen per zomerhuis van max 100m2
Recreatief opstal5 recreatieve slaapplaatsen per recreatief opstal van max 100m2
Familiehuis10 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 100-200 m2
Familiehuis15 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 200-300 m2
Familiehuis20 recreatieve slaapplaatsen per familiehuis van 300-400 m2
Tabel normtelling per object
Type accommodatiedichtheidscriterium (maximaal aantal slaapplaatsen)
Camper, tent, caravan, blokhutmax. 150 recreatieve slaapplaatsen per hectare
Stacaravanmax. 120 recreatieve slaapplaatsen per hectare
Zomerhuismax. 100 recreatieve slaapplaatsen per hectare
Familiehuis (100-200 m2, 200-300 m2 en 300-400 m2)max. 100 recreatieve slaapplaatsen per hectare
Tabel dichtheidscriteria

Het is helaas technisch niet mogelijk om de gegevens te koppelen.

Verhuurt u uw woning (of een deel daarvan) aan toeristen? Dan moet u uw woning registreren. Dit hoeft u maar 1x te doen en is gratis. Het registratienummer vermeldt u bij elke advertentie of publicatie. Zie Toeristische verhuur van woningen.

Mocht u van mening zijn dat er iets niet juist vermeld staat, dan kunt u een mail sturen naar gemeente@texel.nl.

Eens per kwartaal (4x per jaar) wordt deze kaart bijgewerkt.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.