Asbest

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor het veilig verwijderen van asbest gelden daarom verschillende regels voor particulieren en bedrijven. 

Wij geven geen subsidie voor het verwijderen van asbest. Neem contact op met de provincie om te informeren of er een provinciale subsidie is.

Asbest verwijderen voor particulieren

 • Is het minder dan 35 m² asbest? Dan mag u het zelf verwijderen. Maar bij het verwijderen kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Houd u aan de regels en voorschriften in het onderstaande document Hulpmiddelen en voorschriften bij het verwijderen van asbest.
 • Is er meer dan 35 m² materiaal met asbest? Laat dan een speciaal asbestbedrijf het asbest verwijderen.
 • Bij asbest gaat het meestal om geschroefde (golf)platen, vloertegels of om niet-gelijmde vloerbedekking met asbest (bijvoorbeeld Novilon vinyl-zeil met een asbest rug).
 • De golfplaten, vloertegels of vloerbedekking moet u in 1x kunnen verwijderen. Dus zonder het materiaal te breken, zagen, scheuren of knippen.
 • Voordat u het materiaal verwijdert, meldt u dit via www.omgevingsloket.nl. Deze melding kost u niets.
 • Beschermde diersoorten mogen niet gestoord worden tijdens de werkzaamheden. De gemeente kan per gebied (op postcode) aangeven of deze aanwezig zijn. Op www.odnhn.nl vindt u meer informatie.
 • Gaat u slopen en komt u asbest tegen? Stop dan direct en maak een sloopmelding.

Hulpmiddelen en voorschriften bij het verwijderen van asbest (pdf)

Asbest verwijderen voor bedrijven

 • Laat bij meer dan 10 m³ sloopafval een asbestinventarisatierapport maken door een gecertificeerd bedrijf.
 • Schakel een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in voor het verwijderen van het asbest.
 • Vraag een sloopmelding of omgevingsvergunning met de activiteit slopen aan via www.omgevingsloket.nl (kies voor Bedrijven en log in met E-herkenning).
 • Beschermde diersoorten mogen niet verstoord worden tijdens de sloop. De gemeente kan op postcodeniveau aangeven of deze aanwezig zijn. Op www.odnhn.nl vindt u meer informatie.
 • Let op: U mag pas slopen als de melding is geaccepteerd of een omgevingsvergunning met de activiteit ‘slopen’ is verleend.
 • Uiterlijk 2 dagen van tevoren meldt u de aanvang van de werkzaamheden via toezicht@texel.nl.

Verpakken en wegbrengen

 • U verpakt het asbesthoudende materiaal zonder ander afval in landbouwplastic (dubbel verpakt).
 • U levert het materiaal in bij afvalbrengstation De Hamster. Bij De Hamster geeft u aan dat het asbesthoudend materiaal is.
 • Het pakket mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Anders kunnen onderliggende pakketten met asbest breken.