Slopen

Voordat u gaat slopen, moet u misschien een sloopmelding doen. Of u moet een omgevingsvergunning aanvragen, met een asbest-inventarisatierapport. Zoek daarom eerst uit hoeveel u gaat slopen en of er asbest aanwezig is.

Voordat u begint

Minimaal 2 weken voordat u begint met sloopwerkzaamheden brengt u ons op de hoogte via gemeente@texel.nl.

U doet een melding als:

  • er meer dan 10 m² sloopafval vrijkomt
  • er asbest aanwezig is. Dit kunt u controleren via de Asbestwegwijzer.

U vraagt een omgevingsvergunning aan:

  • bij sloop aan of bij een monument
  • bij sloop in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • als het moet volgens het bestemmingsplan

Voor een melding of een aanvraag omgevingsvergunning gaat u naar omgevingsloket.nl. Bij de melding of de aanvraag voegt u een asbestinventarisatierapport en een situatietekening toe. Een melding doen kost niets. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning kost € 403,15. Als wij besluiten om u de vergunning niet te geven, betaalt u de helft.

Bij de sloop moeten de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving verzekerd zijn. Dit geldt ook voor de percelen en tuinen in de buurt. De sloop mag geen schade veroorzaken. Wij kunnen daarom in sommige gevallen een sloopveiligheidsplan vragen. Daarin staat welke maatregelen het sloopbedrijf neemt.

U mag zelf asbest verwijderen als:

  • er minder dan 35 m² materiaal met asbest aanwezig is
  • het asbest in zijn geheel te verwijderen is, zonder dat er asbestvezels vrijkomen

Meer over asbest in panden op infomil.nl