Asbest

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor het veilig verwijderen van asbest gelden daarom regels. Er gelden aparte regels voor bedrijven

Wij geven geen subsidie voor het verwijderen van asbest. Neem contact op met de provincie Noord-Holland om te vragen of er een provinciale subsidie is.

Asbest verwijderen voor particulieren

Voordat u het materiaal verwijdert, meldt u dit via omgevingsloket.nl. Deze melding kost niets.

 • Is er minder dan 35 m² asbest? Dan mag u het zelf verwijderen. Maar bij het verwijderen kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Ga er dus voorzichtig mee om. Houd u aan de regels en voorschriften die staan in Hulpmiddelen en voorschriften bij het verwijderen van asbest (pdf).
 • Is er meer dan 35 m² materiaal met asbest? Laat dan een speciaal asbestbedrijf het asbest verwijderen.
 • Bij asbest gaat het meestal om geschroefde (golf)platen, vloertegels of om niet-gelijmde vloerbedekking met asbest (bijvoorbeeld Novilon vinyl met een asbest rug). De golfplaten, vloertegels of vloerbedekking moet u in 1x kunnen verwijderen. Dus zonder het materiaal te breken, zagen, scheuren of knippen.
 • Beschermde diersoorten mogen niet verstoord worden tijdens de werkzaamheden. Wij kunnen per gebied (op postcode) aangeven of er beschermde diersoorten aanwezig zijn. Op odnhn.nl vindt u meer informatie.
 • Gaat u slopen en komt u asbest tegen? Stop dan direct en maak een sloopmelding.

Asbest verwijderen voor bedrijven

Doe een sloopmelding of vraag een omgevingsvergunning met de activiteit slopen aan via omgevingsloket.nl (kies voor Bedrijven en log in met E-herkenning). U mag pas slopen als de melding is geaccepteerd of als een omgevingsvergunning met de activiteit ‘slopen’ is verleend.

Uiterlijk 2 dagen van tevoren meldt u dat u start met de werkzaamheden via toezicht@texel.nl.

 • Gaat het om meer dan 10 m³ asbest? Laat dan een asbestinventarisatierapport maken door een gecertificeerd bedrijf.
 • Schakel een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in voor het verwijderen van het asbest.
 • Beschermde diersoorten mogen niet verstoord worden tijdens de sloop. Wij kunnen per gebied aangeven of beschermde diersoorten aanwezig zijn. Op odnhn.nl vindt u meer informatie.

Verpakken en wegbrengen

 • U verpakt het asbesthoudende materiaal zonder ander afval in landbouwplastic (dubbel verpakt).
 • U levert het in bij afvalbrengstation De Hamster. Bij De Hamster laat u weten dat het asbesthoudend materiaal is.
 • Het pakket mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Anders kunnen onderliggende pakketten met asbest breken.