Monumenten

Alle monumenten op Texel

In het Erfgoedregister Texel (pdf) staan alle gemeentelijke en rijksmonumenten op Texel. In dit overzicht staan de gebouwde monumenten, zoals woningen, schapenboeten en stolpen, en de archeologische monumenten en terreinen.

Onderhoud en verbouwen van monumenten

In overleg met ons kan bij het onderhouden of aanpassen van monumenten vaak meer dan wordt gedacht. Zo is bijvoorbeeld bij verduurzaming van monumenten meer mogelijk en toegestaan dan vroeger. Of u voor onderhoud een vergunning nodig heeft, kunt u zelf controleren via www.omgevingsloket.nl. Ook zijn er subsidies mogelijk.

Heeft u vragen?

Neem contact op met mevrouw G. van Essen, beleidsmedewerker monumenten en erfgoed via gvanessen@texel.nl of telefoonnummer 0222 – 362125.

Instandhoudingssubsidie voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie, dan kunt u van 1 maart tot 30 april 2021 subsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie is bedoeld voor kosten die u in 2020 heeft gemaakt voor de instandhouding van uw rijksmonument. Subsidie op kosten die u dit jaar (in 2021) maakt, kunt u pas volgend jaar aanvragen.

Bekijk de infographic woonhuisregeling

Gemeentelijke monumenten en schapenboeten

Voor gemeentelijke monumenten geldt de ‘Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten’. Het subsidiepercentage is op dit moment 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Hierbij geldt een maximum van € 7.500 voor onderhoud en € 20.895 voor restauratie. Het budget is beperkt en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. U vraagt de subsidie aan met onderstaand formulier.

Aanvraagformulier eenmalige subsidie gemeentelijke monumenten (pdf)

Herbestemmingssubsidie

Jaarlijks kunt u tussen 1 oktober en 30 november een herbestemmingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze subsidie is ook voor gebouwen zonder monumentenstatus. Denk bijvoorbeeld aan een kerk, industriegebouw, school of boerenschuur. De regeling moet ervoor zorgen dat gebouwen niet te lang leegstaan en daardoor snel achteruit gaan. De subsidie bedraagt 70% tot een maximum van € 25.000.
Meer informatie over herbestemmingsubsidie op cultuurerfgoed.nl

Het is mogelijk om zonnepanelen op een monument te plaatsen. Maar alleen als de panelen het beeld van het monument niet ernstig verstoren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op uw monument heeft u altijd een vergunning nodig. Soms kunt u vergunningsvrij zonnepanelen plaatsen elders op uw erf.

Meer informatie over elektriciteit opwekken bij monumenten of historische gebouwen op cultureelerfgoed.nl