Slopen

Voordat u gaat slopen, moet u misschien een sloopmelding doen. Of u moet een omgevingsvergunning aanvragen, met een asbest-inventarisatierapport. Zoek daarom eerst uit hoeveel u gaat slopen en of er asbest aanwezig is.

Voordat u begint

Minimaal 4 weken voordat u begint met slopen moet u dit aan ons laten weten. Stuur een e-mail naar gemeente@texel.nl.

U doet een melding als:

  • er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt
  • er asbest aanwezig is. Dit kunt u controleren via de Asbestwegwijzer.

U vraagt een omgevingsvergunning aan:

  • bij sloop aan of bij een monument
  • bij sloop in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • als het moet volgens het bestemmingsplan

Voor een melding of een aanvraag omgevingsvergunning gaat u naar omgevingswet.overheid.nl. Bij de melding of de aanvraag voegt u een asbestinventarisatierapport en een situatietekening toe. Een melding doen kost niets. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning kost € 434,55. Als wij besluiten om u de vergunning niet te geven, betaalt u de helft.

Stikstofberekening

Op Texel zijn meerdere Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Bij een aanvraag omgevingsvergunning moet u daarom misschien een AERIUS-berekening (stikstofberekening) aanleveren. Daarmee maakt u inzichtelijk of uw project nadelige (stikstof)gevolgen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden. En of u een vergunning nodig heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Lees verder over de AERIUS-berekening.

Soms sloopveiligheidsplan nodig

Gaat u slopen, dan mogen de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving niet in gevaar komen. De sloop mag geen schade veroorzaken, ook niet aan bijvoorbeeld huizen en tuinen in de buurt. Wij kunnen daarom in sommige gevallen een sloopveiligheidsplan vragen. Daarin staat welke maatregelen het sloopbedrijf neemt.

Gaat u zelf slopen en is er asbest aanwezig? Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Voor het veilig verwijderen van asbest gelden daarom regels. U mag alleen zelf de asbest verwijderen als:

  • er minder dan 35 m² materiaal met asbest aanwezig is
  • het asbest in zijn geheel te verwijderen is, zonder dat er asbestvezels vrijkomen

Meer over het veilig verwijderen van asbest leest u op onze pagina Asbest.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.