Verhuizen naar of binnen Texel

Verhuist u binnen of naar de gemeente Texel? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Kijk eerst welke documenten u moet toevoegen onder het kopje ‘Wat heeft u nodig’. Vergeet niet dat u ook een huisvestingsvergunning moet aanvragen. Verhuist u vanuit Texel naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

Wat heeft u nodig?

   Uw situatieDeze documenten heeft u nodig
   Eigen koop- of huurwoningeen ondertekende koop- of huurovereenkomst
   Inwonen of samenwonen– toestemming van de hoofdbewoner via het formulier Toestemming inwoning/samenwoning (pdf)
   – kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

   U kunt uw verhuizing doorgeven aan de balie in het gemeentehuis. U neemt dan mee:

   Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

   U kunt uw verhuizing per brief doorgeven. U stuurt dan op:

   De formulieren stuurt u naar:

   Gemeente Texel
   Team Gemeentewinkel
   Postbus 200
   1790 AE DEN BURG

   Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

   • iedereen die 16 jaar of ouder is
   • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
   • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
   • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
   • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

   Neem dan contact op met woningcorporatie Woontij.