Verhuizen naar of binnen Texel

Verhuist u binnen of naar de gemeente Texel? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Kijk eerst welke documenten u moet toevoegen onder ‘Wat heeft u nodig’. Vergeet niet dat u ook een huisvestingsvergunning moet aanvragen. Verhuist u vanuit Texel naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

Wat heeft u nodig?

Uw situatieDeze documenten heeft u nodig
Eigen koop- of huurwoningeen ondertekende koop- of huurovereenkomst
Inwonen of samenwonen– toestemming van de hoofdbewoner via het formulier Toestemming inwoning/samenwoning (pdf)
– kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

U kunt uw verhuizing doorgeven aan de balie in het gemeentehuis. U neemt dan mee:

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

U kunt uw verhuizing per brief doorgeven. U stuurt dan op:

De formulieren stuurt u naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op hetzelfde nieuwe adres gaat wonen
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
  • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Neem dan contact op met woningcorporatie Woontij.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.