Verhuizen naar of binnen Texel

Verhuist u binnen of naar de gemeente Texel? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Vergeet niet dat u ook een huisvestingsvergunning moet aanvragen. Verhuist u vanuit Texel naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Als u uw verhuizing heeft doorgegeven (verhuisaangifte heeft gedaan), krijgt u van ons een e-mail waarin staat dat wij uw bericht hebben ontvangen. Binnen een week na de verhuisdatum krijgt u ook een bevestiging per post.

Nodig bij online verhuisaangifte

Bij het online doorgeven van uw verhuizing moet u de volgende bijlage meesturen:

  • ondertekende kopie van de complete koop- of huurovereenkomst

Gaat u bij iemand wonen of met iemand samenwonen? U heeft dan altijd toestemming nodig van degene die al op het adres staat ingeschreven (de hoofdbewoner). Dit geldt ook als u bijvoorbeeld weer bij uw ouders gaat wonen. Bij het doorgeven van uw verhuizing bij inwonen of samenwonen moet u de volgende bijlagen meesturen:

U kunt uw verhuizing doorgeven aan de balie in het gemeentehuis. U neemt dan mee:

U kunt uw verhuizing per brief doorgeven. U stuurt dan op:

De formulieren stuurt u naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
  • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Neem dan contact op met woningcorporatie Woontij.