Verhuizen naar of binnen Texel

Verhuist u binnen of naar de gemeente Texel? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Kijk eerst welke documenten u moet toevoegen onder het kopje ‘Wat heeft u nodig’. Vergeet niet dat u ook een huisvestingsvergunning moet aanvragen. Verhuist u vanuit Texel naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

Wat heeft u nodig?

Uw situatieDeze documenten heeft u nodig
Eigen koop- of huurwoningeen ondertekende koop- of huurovereenkomst
Inwonen of samenwonen– toestemming van de hoofdbewoner via het formulier Toestemming inwoning/samenwoning (pdf)
– kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

U kunt uw verhuizing doorgeven aan de balie in het gemeentehuis. U neemt dan mee:

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

U kunt uw verhuizing per brief doorgeven. U stuurt dan op:

De formulieren stuurt u naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

Zodra uw adreswijziging is verwerkt krijgt u van ons een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.

  • iedereen die 16 jaar of ouder is
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op hetzelfde nieuwe adres gaat wonen
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
  • curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Neem dan contact op met woningcorporatie Woontij.