Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen

Vindt u dat uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt? Binnen 6 weken na het ontvangen van de belastingaanslag kunt u bezwaar maken. Dat kan voor vrijwel alle belastingen via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Download dan dit Bezwaarformulier WOZ-belastingen (pdf).

Print het formulier, vul het in, onderteken het en:

  • scan of maak een foto van het ingevulde en ondertekende formulier en mail het naar gemeente@texel.nl
  • of stuur het naar: Gemeente Texel, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 200, 1790 AE Den Burg

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Vergeet dan niet om bij het formulier een machtiging mee te sturen. Met een machtiging geeft degene voor wie u bezwaar maakt u toestemming om dat te doen.

U kunt geen bezwaar indienen alleen per e-mail. We hebben namelijk uw handtekening nodig. Bij online bezwaar maken is DigiD uw handtekening, bij het geprinte formulier zet u uw handtekening op het formulier. 

Veel bedrijven bieden aan ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit wordt ‘no-cure no-pay’ genoemd.

Als een bezwaarschrift klopt en een bedrijf heeft voor u bezwaar gemaakt, dan moet de gemeente een kostenvergoeding betalen aan dat bedrijf. Op die manier verdient het no-cure-no-pay bedrijf veel geld aan de gemeente.

De gemeente moet deze kostenvergoeding voor de No-cure-no-pay bedrijven ergens van betalen. Wij moeten dan de belastingtarieven verhogen.

  • Heeft u bezwaar gemaakt via de website? U ontvangt direct een e-mail van ons. Daarin laten wij u weten dat wij uw bezwaar hebben ontvangen.
  • Heeft u per brief bezwaar gemaakt? Dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per post.

Antwoord op uw bezwaar

  • Wij beslissen over uw bezwaar vóór het einde van het jaar.
  • Uiterlijk 31 december ontvangt u van ons een brief. Daarin leggen wij u uit wat wij besloten hebben.
  • De Belastingdienst en het Waterschap krijgen van ons de wijzigingen door als dat nodig is.

Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde moet u de aanslag wel betalen. U krijgt geen uitstel van betaling. Wilt u dat wel? Dan kunt u dat bij het bezwaar maken vermelden bij de opmerkingen (als u online bezwaar maakt) of aangeven op het geprinte formulier.

Maakt u bezwaar tegen een gemeentelijke belasting? Dan krijgt u automatisch uitstel van betaling. Bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde krijgt u dat niet automatisch.

U kunt een bezwaar maken als u:

  • de belastingplichtige bent (dit is de persoon die de belasting moet betalen)
  • medebelastingplichtige bent (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar, erfgenaam of een gemachtigde van de belastingplichtige)
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.