Bezwaar maken tegen belastingen en WOZ-waarde

Vindt u dat de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt? Binnen 6 weken na het ontvangen van de belastingaanslag kunt u bezwaar maken. Dat kan voor vrijwel alle belastingen via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Alleen voor een bezwaar tegen de toeristenbelasting gebruikt u een ander formulier, namelijk formulier bezwaar maken tegen toeristenbelasting.

U krijgt automatisch uitstel van betaling als u bezwaar heeft gemaakt. Alleen bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde geldt dit niet. Hierover leest u op onze pagina WOZ-taxatieverslag.

U kunt ook bezwaar maken tegen de belastingaanslag door ons een brief te sturen. In de brief moet het volgende staan:

 • subjectnummer/aanslagnummer
 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Geef aan tegen welk besluit u bezwaar maakt. Kies uit:
  • OZB/WOZ, en/of
  • afvalstoffenheffing, en/of
  • rioolheffing, of
  • toeristenbelasting, of
  • reclamebelasting, of
  • forensenbelasting, of
  • precariobelasting
 • Bezit u meerdere woningen of panden (‘objecten’)? Geef dan ook het objectnummer aan.
 • Leg duidelijk uit waarom u het niet eens bent met de aanslag.
 • Onderteken met uw handtekening.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Texel
de heffingsambtenaar van de gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE Den Burg

U krijgt binnen 2 weken per post bericht dat wij uw bezwaar hebben ontvangen.

Meer tijd nodig?

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na het ontvangen van de belastingaanslag bij ons binnen zijn. Heeft u meer tijd nodig? Bijvoorbeeld om goed uit te kunnen leggen waarom u bezwaar maakt? Stuur dan binnen 6 weken een ‘pro-forma-bezwaarschrift’. In een pro-forma-bezwaarschrift staan alle gegevens, maar u hoeft nog niet uit te leggen waarom u bezwaar maakt. Wij zullen u later vragen dit alsnog te doen.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

U kunt een bezwaarschrift bij ons indienen als u:

 • de belastingplichtige bent (dit is de persoon die de belasting moet betalen)
 • medebelastingplichtige bent (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar, erfgenaam of een gemachtigde van de belastingplichtige)

Maakt u bezwaar voor iemand anders? Vergeet dan niet om bij uw brief een machtiging mee te sturen. Met een machtiging geeft degene voor wie u bezwaar maakt u toestemming om dat te doen.

Ontvangstbevestiging van uw bezwaar

 • Heeft u bezwaar gemaakt via de website? U ontvangt direct een e-mail van ons. Daarin laten wij u weten dat wij uw bezwaar hebben ontvangen.
 • Heeft u per brief bezwaar gemaakt? Dan ontvangt u een bevestiging per post.

Afhandeling van uw bezwaar

 • Wij beslissen over uw bezwaar vóór het einde van het jaar. Dit is in de wet bepaald.
 • Voor het einde van het jaar ontvangt u van ons een brief. Daarin leggen wij u uit wat wij besloten hebben.
 • De Belastingdienst en het Waterschap krijgen van ons de wijzigingen door als dat nodig is.

U kunt geen bezwaar indienen per e-mail. Bezwaar maken doet u online of door het sturen van een brief.