Hulp bij rondkomen met een laag inkomen

Met een laag inkomen is het niet altijd makkelijk om rond te komen. Of om belangrijke dingen te kunnen betalen. Bijvoorbeeld schoolspullen voor uw kind, de kosten voor gas en elektriciteit of het lidmaatschap van een sportvereniging. Misschien kunt u extra geld krijgen. Op deze pagina leest u wat u kunt aanvragen, waar u terecht kunt voor hulp en welke regelingen in 2024 verruimd zijn.

Komt u maandelijks geld tekort, heeft u geen overzicht over uw geldzaken of stress over schulden? U bent echt niet de enige. Op Texel hebben steeds meer mensen, net als in de rest van Nederland, te maken met armoede door de sterk gestegen kosten. Een scheiding, een ongeval of ontslag kunnen ook leiden tot (plotseling) minder inkomsten.

Voor persoonlijke hulp en tips, zoals advies over rondkomen of het plannen van uitgaven, kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk van Texels Welzijn (texelswelzijn.nl). U kunt bellen naar 0222 312 696 of mailen naar welzijn@texelswelzijn.nl

Kijk voor meer tips op de website van Kerngezond Texel – Financieel Fit (kerngezondtexel.nl).

Hulp bij schulden

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u schulden? Schuldhulpverlening is gratis. Wij betalen niet uw schulden, maar helpen u wel bij het zoeken naar een oplossing. Meer informatie vindt u op onze pagina over schuldhulpverlening (grip op de knip).

Bijzondere bijstand

  • Eigen bijdrage rechtshulp
  • Reiskosten
  • Eigen bijdrage medische kosten (geen eigen risico)
  • Inkomenstoeslag

Witgoedregeling
De actie voor witgoed, waarbij u uw oude wasmachine of koelkast kunt inruilen voor een zuiniger model, is erg geliefd. Zo veel mensen hebben hier gebruik van willen maken dat we de grens van 150 aanvragen voor dit jaar al hebben bereikt. Daarom accepteren we momenteel geen nieuwe aanvragen meer. Dit houdt in dat u op dit moment geen voucher kunt krijgen voor het inruilen van witgoed. We bekijken of we de actie in de toekomst weer kunnen starten. Zodra dit mogelijk is, informeren we u via onze website en de social media-kanalen van de gemeente.

Bijstand
Heeft u niet genoeg geld voor bijvoorbeeld de huur, de boodschappen of een ziektekostenverzekering? Dan heeft u misschien recht op een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering.

Culturele of sportieve activiteiten voor volwassenen
Voor deelname aan sport, cultuur, educatie en welzijn kunt u per jaar een vergoeding van € 150,- krijgen per volwassene. Dit valt onder de regeling ‘Maatschappelijke participatie volwassenen’. U kunt dit aanvragen via het formulier Bijzondere Bijstand. Voor kinderen tot 18 jaar is er ook een vergoeding mogelijk. Lees daarvoor de tekst onder het kopje Extra geld voor kinderen en jeugd.

Individuele inkomenstoeslag
Heeft u voor lange tijd een laag inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Stichting Kerken en Minima (kerkpleintexel.nl)
Stichting kerken en minima Texel geeft hulp aan Texelaars in financiële nood.

Huurtoeslag (belastingdienst.nl)
Woont u in een huurhuis, dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage van de overheid voor uw huur.

Voedselbank (voedselbanktexel.nl)  
Moet u wachten op de toekenning van een uitkering of kunt u daarvan niet rondkomen? Dan heeft u misschien recht op gratis voedselpakketten van de voedselbank.

Voordelige zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bij de gemeente een voordelige zorgverzekering voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering afsluiten.

Zorgtoeslag (belastingdienst.nl)
De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen betaalbaar te houden.

Kindpakket

  • Bijdrage aan een laptop
  • Vergoeding huiswerkondersteuning
  • Gratis zwemlessen voor A- en B-diploma

Culturele of sportieve activiteiten voor kinderen
Ieder kind doet mee. Kinderen tot 18 jaar kunnen per jaar een vergoeding van € 300,- krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes, ouderbijdragen, museumbezoek of sportactiviteiten. U kunt dit aanvragen via het formulier Bijzondere Bijstand of direct online via de pagina Kindpakket. Dit valt onder de regeling ‘Maatschappelijke participatie kinderen’. 

Solidariteitsfonds (artex-texel.nl)
Het fonds is bedoeld om het aanbod van Artex toegankelijk te maken voor Texelaars die (tijdelijk) te weinig geld hebben.

Kindgebonden budget (belastingdienst.nl)
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag.

Kinderopvangtoeslag (belastingdienst.nl)
Gaat uw kind naar de kinderopvang? Mogelijk komt u in aanmerking voor een bijdrage van de overheid.   

Betalen of kwijtschelden van gemeentelijke belastingaanslag
Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien niet te betalen.

Geldplan beter rondkomen (startpuntgeldzaken.nl)
Geldplan kom uit de geldzorgen (startpuntgeldzaken.nl)
Geld besparen (nibud.nl)
Grip op je geld (geldfit.nl)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.