Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben samen Rekenkamercommissie De Waddeneilanden. Deze telt 3 onafhankelijke leden. Zij hebben geen directe relatie met de politiek van de eilanden.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden wil bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur op de eilandgemeenten. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren voor alle gemeenteraden van de eilanden samen of voor een gemeenteraad apart. Zij onderzoekt welke resultaten de eilandgemeenten bereiken met hun beleid. Hoe ze dat doen en wat het kost. Op basis van dit onderzoek geeft ze advies over wat beter kan of anders moet.

In een visiedocument en in het reglement van orde is te lezen hoe de rekenkamercommissie werkt. Jaarlijks is er bijvoorbeeld een jaarplan en jaarverslag.

Filmpje over wat de gemeentelijke rekenkamercommissie doet (Bron: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR))

Onderwerpen

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden bepaalt zelf welke onderwerpen ze gaat onderzoeken. Het onderwerp moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn te lezen in het reglement van orde. Zo moet het onderwerp bijvoorbeeld een maatschappelijk belang hebben en moet het tot tips voor verbetering kunnen leiden. Een gemeenteraad of een burger kan de rekenkamercommissie vragen om een bepaald onderzoek te doen.

Onderzoeksrapport

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden maakt een onderzoeksrapport met adviezen hoe het beter kan of anders moet. Dit rapport wordt vervolgens in de gemeenteraden behandeld. Elke gemeenteraad bepaalt of hij met de tips of uitkomsten van het onderzoek aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat de gemeenten leren van rekenkameronderzoeken.

De rapporten van de rekenkamercommissie leest u hieronder bij de onderzoeksrapporten.

Contact met de Rekenkamercommissie

Heeft u vragen aan Rekenkamercommissie De Waddeneilanden? Of heeft u een idee voor een onderwerp om te onderzoeken? U kunt de leden bereiken door het sturen van een e-mail naar rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.