Commissie bezwaarschriften

In een bezwaarschrift geeft iemand aan het niet eens te zijn met een genomen besluit. De commissie bezwaarschriften van de gemeente beoordeelt bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente. Het gaat om bezwaren tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Bijvoorbeeld over een omgevingsvergunning of een uitkering. Een uitzondering zijn bezwaren tegen belastingen, die beoordeelt de commissie niet.

De commissie bezwaarschriften Texel werkt samen met de commissie bezwaarschriften van de gemeente Hollands Kroon.

Vergaderingen

De commissie bezwaarschriften adviseert het betrokken bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college) over het bezwaarschrift. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing.

Om een goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens zo’n hoorzitting mogen de bezwaarmaker(s) en belanghebbenden hun mening geven. Een hoorzitting duurt een half uur. De hoorzitting is openbaar.

Vergaderingen over privacygevoelige onderwerpen, zoals over zorg en uitkeringen, zijn niet openbaar.

De volgende vergadering is op woensdag 15 februari 2023. Deze vergadering is openbaar, aanmelden is hiervoor noodzakelijk. Dit kan tot woensdag 15 februari 12.00 uur via bezwaarschriften@texel.nl.

Agenda voor woensdag 15 februari 2023 (pdf)

Samenstelling commissie

De commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon bestaat uit 4 onafhankelijke voorzitters en 7 onafhankelijke leden. Met wisselende leden vergadert de commissie 2x per maand, waarvan 1 dag per maand op Texel en 1 dag per maand in Anna Paulowna. Op Texel wordt de hoorzitting meestal gehouden op de laatste woensdag van de maand, met de Texelse voorzitter en 2 commissieleden. In Anna Paulowna wordt de hoorzitting meestal gehouden op de eerste maandag van de maand. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Voorzitters: de heer H.L. Vries, mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank, de heer M. Mooij en mevrouw G.N. Talsma
Secretaris: mevrouw L. van Staten
Leden: de heer G.J.J. Weijers, de heer R.A.J. de Jong, de heer Th. A.J. Koning, de heer H. Medema, de heer B.A. Grosheide, de heer R. Westbroek, mevrouw N.D. Voulon en de heer J.D. Zutt.