Commissie bezwaarschriften

In een bezwaarschrift geeft iemand aan het niet eens te zijn met een genomen besluit. De commissie bezwaarschriften beoordeelt bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente. Het gaat om bezwaren tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Bijvoorbeeld over een omgevingsvergunning of een verkeersbesluit. Er zijn een aantal uitzonderingen, onder andere bezwaren tegen belastingen beoordeelt de commissie niet.

De commissie bezwaarschriften Texel werkt samen met de commissie bezwaarschriften van de gemeente Hollands Kroon. De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk. De voorzitter en leden van de commissie maken geen deel uit van – en werken niet voor de gemeente Texel.

Vergaderingen

De commissie bezwaarschriften adviseert het betrokken bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college) over het bezwaarschrift. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing.

Om een goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens zo’n hoorzitting mogen de bezwaarmaker(s) en belanghebbenden hun mening geven. Een hoorzitting duurt een half uur. Een hoorzitting is in principe openbaar. Hoorzittingen over privacygevoelige onderwerpen zijn niet openbaar.

De volgende vergadering is op woensdag 6 maart 2024. Deze vergadering is openbaar. Wilt u als toehoorder aanwezig zijn? Dan kunt u zich tot 9.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via bezwaarschriften@texel.nl.

De agenda voor de vergadering van 6 maart wordt nog gepubliceerd.

Jaarverslag commissie bezwaarschiften

Lees het jaarverslag 2022 van de Commissie bezwaarschriften gemeente Texel en gemeente Hollands Kroon (pdf).

Samenstelling commissie

De commissie bezwaarschriften Texel en Hollands Kroon bestaat uit 5 onafhankelijke voorzitters en 10 onafhankelijke leden. In een wisselende samenstelling vergadert de commissie 2x per maand, waarvan 1 dag per maand op Texel en 1 dag per maand in Anna Paulowna. Op Texel wordt de vergadering op een woensdag gehouden. In Anna Paulowna op een maandag. Bij elke vergadering zijn 1 voorzitter en 2 leden van de commissie aanwezig. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Voorzitters: de heer H.L. Vries, mevrouw P.C.E. de Munnik-Blank, de heer M. Mooij, de heer Z. Farafonow en mevrouw G.N. Talsma
Secretaris: mevrouw I.J.H. Bouwman
Leden: de heer G.J.J. Weijers, de heer R.A.J. de Jong, de heer Th. A.J. Koning, de heer H. Medema, de heer B.A. Grosheide, de heer R. Westbroek, mevrouw N.D. Voulon, de heer J.D. Zutt, de heer J. Swart en mevrouw M. de Ruyter.