Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert elke eerste woensdag van de maand. En soms ook op de derde woensdag van de maand.

Wat doet de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Wij vinden het belangrijk dat bouwwerken passen in de omgeving, er netjes uitzien en een goede kwaliteit hebben. Om hier voor te zorgen zijn er regels opgesteld. Deze regels staan in het welstands- en monumentenbeleid:

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt als adviescommissie of een bouwplan voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’. Dit zijn regels waaraan gebouwen moeten voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruikte bouwmaterialen en de bouwstijl. Monumentale gebouwen (dit zijn gebouwen met een bijzondere culturele of historische waarde) moeten voldoen aan regels die staan in de monumentenwet of de erfgoedverordening.

Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onderdeel van de omgevingsvergunning. Er is niet altijd een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nodig. In dat geval is de locatie ‘welstandsvrij’. Gaat u verbouwen aan een monument, of aan een gebouw waarop ‘thematisch welstandsbeleid’ van toepassing is (bijvoorbeeld een stolp), dan is een advies wel altijd verplicht.

Samenstelling commissie

Commissieleden: de heer B. Looye, mevrouw W. Eelman, mevrouw O. Faber, mevrouw E. Nicolai, mevrouw E. ten Napel en de heer M. Smit.

Inloopspreekuur

Bij de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunt u langskomen op het inloopspreekuur. U legt dan uw schets, idee of bouwplan voor aan de commissie. Deze kan met u meedenken, adviseren en ideeën geven.

Het inloopspreekuur is op afspraak. In verband met corona is het inloopspreekuur digitaal. Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met de coördinator Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Vergaderingen

De commissie vergadert op de eerste woensdag van de maand. Soms heeft de commissie een tweede vergadering op de derde woensdag van de maand.

De vergadering begint om 9.00 uur en wordt aangekondigd in de Texelse Courant. De agenda publiceren wij op deze pagina.

De volgende vergadering is op woensdag 1 juni 2022

Agenda

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u bij een vergadering, of bij de bespreking van een agendapunt, aanwezig zijn? Meld u dan aan bij de coördinator Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). U kunt ook bellen naar 14 0222 (dit is het hele telefoonnummer).